Nasza oferta

 • Oferujemy kursy języka angielskiego i języka niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania: od poziomu elementarnego dla najmłodszych dzieci czyli 4-5latków oraz uczniów klasy „0”  do poziomu maturalnego w wersji rozszerzonej dla młodzieży. Zapewniamy kontynuację zajęć.
 • Przygotowanie do Sprawdzianu 8-klasisty oraz Matury Podstawowej i Rozszerzonej prowadzone jest przez Egzaminatorów OKE.
 • Nowi uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i testu kompetencji językowych, które stanowią podstawę przydzielenia do odpowiedniej pod względem zaawansowania językowego grupy wiekowej.
 • W celu uzyskania maksymalnej efektywności nauczania zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 min. w małych 6-8 osobowych grupach.
 • Stosujemy aktywizujące metody nauczania wspierające autonomię ucznia zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (A1-C2).
 • Główny nacisk położony jest na doskonalenie sprawności MÓWIENIA. W trosce o jakość zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele – pasjonaci, którzy dzięki regularnym szkoleniom metodycznym wprowadzają na lekcjach skuteczne strategie dydaktyczne bazujące na nowoczesnych rozwiązaniach i nowych technologiach w nauczaniu j. obcych.
 • Nasi lektorzy, których atrybutem są najwyższe kwalifikacje zawodowe i solidne przygotowanie pedagogiczne, tworzą przyjazne relacje z uczniami służąc im pomocą w osiąganiu satysfakcji i sukcesów językowych.
 • Każdy uczeń ma możliwość korzystania ze stałych indywidualnych konsultacji językowych ze swoim nauczycielem.
 • Zajęcia językowe prowadzone są w oparciu o zatwierdzone przez MENiS podręczniki renomowanych wydawnictw oraz przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych materiałów autorskich.
 • Na zakończenie roku szkolnego odbywają się lekcje otwarte, w których poza uczniami uczestniczą także ich rodzice mając możliwość samodzielnego zweryfikowania osiągnięć całorocznej pracy swoich dzieci.
 • Do udziału w naszych zajęciach zachęca zawsze ciepła atmosfera i przystępna cena.