O firmie

Od 2001 r. prowadzimy kursy językowe w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której główny nacisk podczas zajęć skierowany jest na rozwijanie sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. Zdobycie umiejętności swobodnego porozumiewania się w języku obcym w  sytuacjach życia codziennego jest naszym priorytetem. Zachęcamy do spontanicznego i kreatywnego stosowania języka ucząc się wyrażać własne emocje i opinie. Swobodę językową i poprawność gramatyczną uzyskujemy także dzięki systematycznym ćwiczeniom pozostałych sprawności, takich jak rozumienie tekstu czytanego i pisanie.

Wszystkie aktywizujące metody nauczania, które stosujemy wspierają autonomię ucznia, dzięki której on sam odkrywa zasady rządzące prawidłowym sposobem wyrażania się w języku obcym.

W celu uzyskania optymalnych rezultatów dydaktycznych każdy uczeń jest indywidualnie motywowany do nauki zgodnie ze swoimi predyspozycjami, a wiedzę i umiejętności przyswaja w sposób multisensoryczny (wszystkimi zmysłami).

Pamiętamy o tym, że zdobycie pewności siebie przez ucznia podczas mówienia jest ważniejsze niż każdorazowe korygowanie jego błędów językowych. Pisemne ćwiczenia gramatyczne proponujemy głównie w ramach prac domowych, a na zajęciach przede wszystkim MÓWIMY.

Efekty pracy ucznia są przez nauczyciela na bieżąco monitorowane poprzez ocenianie wypowiedzi ustnych na każdej lekcji, systematyczne sprawdzanie  zadań domowych i przeprowadzanie w formie ustnej i pisemnej testów cząstkowych i semestralnych.

Zajęcia urozmaicone są przy pomocy multimedialnych środków dydaktycznych oraz interaktywnych gier i zabaw językowych. Każda sala posiada stały dostęp do Internetu.

Na zakończenie każdego semestru rodzice otrzymują ocenę opisową postępów językowych swojego dziecka w zakresie czterech sprawności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania.

Umiejętności językowe i zdolności artystyczne młodsi uczniowie chętnie prezentują swoim rodzicom biorąc czynny udział
w przedstawieniach teatralnych w  formie bajek w j. angielskim i j. niemieckim. Przykładowe tytuły zrealizowanych projektów:

 • „Snow White” (Królewna Śnieżka)
 • „The princess and the pea” (Księżniczka na ziarnku grochu)
 • „Alladin” (Lampa Alladyna)
 • „Cinderella” (Kopciuszek)
 • „Little Red Riding Hood” (Czerwony Kapturek)
 • „Dornröschen” (Śpiąca Królewna)
 • „Der gestiefelte Kater” (Kot w butach)
 • „Rotkäppchen” (Czerwony Kapturek)
 • „Aschenputtel” (Kopciuszek)
 • „A new Story of Little Red Riding Hood” (Współczesny Czerwony Kapturek)
 • „Robin Hood”
 • „Puss in boots” (Kot w butach)
 • „Hänsel und Gretel” (Jaś i Małgosia)

 

Z końcem każdego roku szkolnego odbywają się w czerwcu Prezentacje Talentów Językowych. Do ostatnich należą:

  • „Parent’s Day” / „Elterntag” (2011)
  • „Enjoy the Summer” / „Geniesse den Sommer” (2012)
  • „Happy Holidays” / „Schöne Sommerferien” (2013)
  • „We love English and German!” (2014)
  • „Summer is coming…” (2015)
  • „Let’s celebrate children’s day” (2016)
  • „I love summertime” (2017)
  • „We are the big GERMANUS family!” (2018)
  • „Discover your Talents!” (2019)