Centrum językowe Germanus

Język angielski i język niemiecki

Mówienie i rozumienie przede wszystkim

Centrum językowe Germanus

Oferujemy kursy języka angielskiegojęzyka niemieckiego prowadzone przez cały rok szkolny. Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania: od poziomu elementarnego dla najmłodszych dzieci, czyli 5 latków oraz uczniów klasy „0”, do poziomu maturalnego w wersji rozszerzonej dla młodzieży i dorosłych. Zapewniamy kontynuację zajęć.

  • Stawiamy na mówienie i rozumienie rozmówcy.
  • Nowi uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i testu kompetencji językowych.
  • Na zakończenie każdego semestru rodzice otrzymują ocenę opisową postępów językowych swojego dziecka w zakresie czterech sprawności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Natomiast na koniec roku szkolnego prowadzimy lekcje otwarte, w których poza uczniami uczestniczą także ich rodzice mając możliwość samodzielnego zweryfikowania osiągnięć całorocznej pracy swoich dzieci.
  • Zapewniamy indywidualne podejście do uczniów uzdolnionych językowo.
  • Udowadniamy, że nauka języków może być świetną i twórczą zabawą!

Ciepła atmosfera zajęć oraz przystępna cena to niewątpliwe atuty, by wziąć udział w naszych kursach. Dołącz więc do nas!

Centrum językowe Germanus

Tak pracujemy

Skuteczna i przyjemna nauka

Centrum językowe Germanus

Centrum językowe Germanus

Systematyczność

W celu uzyskania maksymalnej efektywności nauczania zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 min. w małych, 6-8 osobowych grupach (A1-C2).

Centrum językowe Germanus

Materiały

Zajęcia prowadzimy w oparciu o zatwierdzone przez MENiS podręczniki renomowanych wydawnictw i odpowiednio dobrane materiały autorskie.

Centrum językowe Germanus

Metody

Stosujemy aktywizujące metody nauczania wspierające autonomię ucznia zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Kompetencje

Przygotowanie do sprawdzianu 8-klasisty oraz matury podstawowej i rozszerzonej prowadzą egzaminatorzy OKE.

Centrum językowe Germanus

Wsparcie nauczyciela

Każdy uczeń ma możliwość korzystania ze stałych indywidualnych konsultacji językowych ze swoim nauczycielem.

Centrum językowe Germanus

Urozmaicone zajęcia

Multimedialne środki dydaktyczne, interaktywne gry i zabawy językowe wprowadzają element nowości i ułatwiają naukę.

Centrum językowe Germanus

Kompetencje i pasja

Wykwalifikowana kadra pełna pasji

Centrum językowe Germanus

Nasi lektorzy, których atrybutem są najwyższe kwalifikacje zawodowe i solidne przygotowanie pedagogiczne, tworzą przyjazne relacje z uczniami, służąc im pomocą w osiąganiu satysfakcji i sukcesów językowych. Doświadczeni nauczyciele naszego Centrum to pasjonaci, którzy dzięki regularnym szkoleniom metodycznym wprowadzają na lekcjach skuteczne strategie dydaktyczne bazujące na nowoczesnych rozwiązaniach i technologiach w nauczaniu języków obcych. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny kursów potwierdzony wynikami uczniów na egzaminach.